no.blackmilkmag.com
Nye oppskrifter

Clen

Clen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Mos potetene med en gaffel. Tilsett egg, sukker, essens og mel og elt en passende myk, men ikke klissete deig.

Sett en gryte med vann for å koke. I løpet av denne tiden lager vi clenes.

Tynne rundstykker lages av deigen. Skjær i små biter. Kok opp i kokende saltet vann. Når den er kokt (smak) bland den med brødsmuler og sukker.

De serveres varme, men er også gode når de er avkjølt .. :)


Morgenbønn Fader vår

"Vår Fader" -bønn er en av de mest kjente bønnene. Denne morgenbønnen vil hjelpe deg gjennom dagen og gi deg velsignelse og hardt arbeid.

“Fader vår, som er i himmelen, ditt navn helliget, ditt rike komme, din vilje skje, på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss våre overtredelser slik vi tilgir dem som bryter mot oss.

Og led oss ​​ikke inn i fristelse, men befri oss fra det onde.

For våre hellige fedres bønner, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, miskunn deg over oss. Amen. "


10 bønner før nattverden med de guddommelige mysteriene

Den første bønnen til Basil den store:

& # 8222Mesterherre, Jesus Kristus, vår Gud, Du som er kilden til liv og udødelighet, skaperen av alt som er sett og usett, Sønnen til begynnelsen Fader, Den som er med ham for alltid og sammen uten begynnelse , Som for mye godhet, i de siste dager, du bar kroppen og korsfestet deg selv, og ofret deg selv for oss, de utakknemlige og utakknemlige, og med ditt blod fornyet du vår natur ødelagt av synden, kongen selv, den som du er uten død, mottar også min anger, av synderen, og snu ditt øre til meg og lytt til mine ord, at jeg har tatt feil, Herre jeg har tatt feil i himmelen og foran deg, og jeg er ikke verdig til å søke høyden på din ære. At jeg ble sur over din barmhjertighet og overtrådte din pakt og overgikk dine bud. Men du, Herre, uten ondskap, langmodig og barmhjertig, lot meg ikke gå til grunne med mine misgjerninger, i alle henseender og ventet på min retur. At Du sa: Kjære mennesker, gjennom profeten din, "Jeg vil ikke drepe synderen, men at han kan vende tilbake og leve." At du ikke vil, Herre, miste skapelsen av dine hender, og du vil heller ikke ha tap av mennesker, "men du vil at alle skal bli frelst og komme til kunnskap om sannheten." For dette er jeg også, selv om jeg er uverdig for himmel og jord og dette forbigående liv, fordi jeg har fullstendig underkastet meg synd og blitt slave for kjærtegn og vanæret ditt ansikt, men er din skapelse og oppbyggelse, fortviler jeg ikke over min frelse , Jeg den onde, men i håp om din grenseløse barmhjertighet kommer jeg til deg: Ta derfor imot meg, Kristi elsker, som en skjøge og som en tyv, som en tollmann og som en tapt sønn, og løft den tunge byrden av mine synder, du som løfter verdens synd og helbreder menneskers synders skrøpeligheter og renser meg fra all urenhet i kropp og sjel. Lær meg å utføre hellighet i din frykt, slik at jeg i ren sinnsbekjennelse, mottar partikkelen i Dine hellige sakramenter, kan forene meg med ditt hellige legeme og blod og få deg til å leve og tilbringe tid sammen med meg med Faderen og Hellige Ånd. Så, Herre Jesus Kristus, min Gud, la ikke fordømmelsen av Dine aller helligste og livgivende mysterier bli fordømt for meg, og jeg må heller ikke bli maktesløs av sjel og kropp, dele meg uverdig, men gi meg pusten min siste, uten fordømmelse for å motta partikkelen av Dine hellige sakramenter, for fellesskap med Den Hellige Ånd, som en matbit for evig liv og for et godt mottatt svar på Ditt skremmende domsete, som meg, sammen med alle dine utvalgte, for å være en ta del i Din godhet mot det uforgjengelige, som du har forberedt, Herre, til dem som elsker deg, i hvem du er herliggjort for alltid og alltid. Amen. & # 8221

Johannes Chrysostomos andre bønn:

Herre, min Gud, jeg vet at jeg ikke er verdig, ikke engang i stand til å gå inn under min sjel, fordi det er helt øde og kollapset, og du finner ikke et passende sted å bøye meg ditt hode. Men fra høyden du forlot for oss, gå selv nå til min ydmykhet. Og som du er villig til å sove i hulen og i krybben til det usigelige, så er du villig til å gå inn i krybben til min usigelige sjel og min besmittede kropp. Og siden du ikke syntes det var uverdig å gå inn og spise med syndere i Simon den spedalske, så er det godt å gå inn i huset til min ydmyke, spedalske og syndige sjel. Og siden du ikke fjernet den syndige utukteren, den som meg, som kom og rørte deg, så gjør også du, synderen, som kom for å berøre deg. Og som du ikke avskydde hennes urene og urene munn som kysset deg, så avskyr du ikke min urene og urene munn, og heller ikke mine urene og urene lepper og min urene tunge. Måtte kullene i ditt aller hellige legeme og ditt kjære blod være for meg til å hellige og opplyse, helbrede min ydmyke sjel og kropp, lette tyngden av mine mange feil, å beskytte meg mot alt djevelsk arbeid, fjerne og flytte ondt, og til min snedige vane, til å drepe lidenskaper, til oppfyllelse av dine bud, til tilsetning av din guddommelige nåde og til erverv av ditt rike. At jeg ikke kommer til deg som en uforsiktig, Kristus Gud, men stoler på din usigelige godhet og at jeg blir fanget av den forstående ulven, for lenge jeg er for lenge fra ditt fellesskap. For dette ber jeg til deg, Han som alene er hellig, Herre: Helliggjør min sjel og kropp, sinn og hjerte, forny tarmene og tarmene mine og rot din frykt i lemmene og gjør din hellighet uutslettelig for meg. Og vær min hjelper og hjelper, led mitt liv i fred og gjør meg verdig til å stå ved din høyre hånd, sammen med dine hellige, for bønner og forbønner fra din aller hellige mor og dine tjenere for de kroppsløse, for de mest rene krefter, og for alle de hellige, som alltid har gledet deg. Amen. & # 8221

Den tredje bønnen, til Saint Simeon the Metaphrast:

& # 8222Gud, du som alene er ren og uten korrupsjon, som for den ubeskrivelige barmhjertigheten til kjærligheten til mennesker tok hele vår natur fra den rene og jomfruelige blødningen til den som fødte deg over naturen, med den kommende Den guddommelige ånd og med den evige Fader, Kristus Jesu velvilje, Guds visdom, fred og kraft Den som mottok livets lidelse og frelse av lidelser: korset, spiker, spyd, død, drep mine kroppslige lidenskaper, som ødelegger sjelen min. Han som med Din begravelse har plyndret helvetes rike, begravet mine listige råd i gode tanker og spredt de listige ånder. Han som med Din oppstandelse på den tredje dagen og levende liv har løftet den falne forfaren, løftet meg også opp, han som gled i synd og la ansiktene til anger for meg. Han som med Din strålende oppstigning til himmelen deifiserte kroppen du tok og hedret ved å sitte ved Faderens høyre hånd, gir meg rett ved å dele Dine hellige sakramenter for å skaffe høyre side av de frelste. Den som gjennom nedstigningen av Trøsteren har laget ærefulle kar til Dine hellige disipler, vis meg og meg å være stedet for hans komme. Den som kommer igjen for å dømme hele verden i rettferdighet, må jeg også ønske deg velkommen i skyene, du, min dommer og skaper, sammen med alle dine hellige, slik at jeg hele tiden kan forherlige deg og prise deg, sammen med Faderen Din uten begynnelse og med det aller helligste og beste og livskapende din ånd, nå og for alltid og alltid. Amen. & # 8221

Den fjerde bønnen til St. Simeon the Metaphrast:

Da jeg vil stå foran ditt fryktelige og ugudelige dommersete, Kristus Gud, motta et spørsmål og svare på det onde jeg har gjort, selv i dag, før dagen for min dom kommer, stå ved ditt hellige alter, foran deg og før Dine fryktelige og hellige engler, da jeg ble overtalt av sinnets vitnesbyrd, la jeg frem mine onde gjerninger og misgjerninger, avslørte dem og viste dem. Men du ser, Herre, min ydmykhet og tilgi alle mine synder, du ser at mine misgjerninger har multiplisert mer enn børstene i hodet mitt. For hva ondt har jeg ikke gjort? Hvilken synd begikk jeg ikke? Hvilket onde forestilte jeg meg ikke i min sjel? For se, med handlinger har jeg begått utukt og utukt, stolthet, stolthet, blasfemi, blasfemi, latter, drukkenskap, grådighet i magen, mat uten mål, ondskap, misunnelse, kjærlighet til sølv, kjærlighet til rikdom, kjærlighet til meg selv, kjærlighet av forstørrelse, bortføring, urettferdighet, skamfølelse, misunnelse, ondt ytring, lovløshet Jeg har besmittet alle mine følelser og alle mine lemmer, og jeg har ødelagt dem, og jeg har ikke gjort dem noe godt, og nådde helt djevelens bolig. Og jeg vet, Herre, at mine misgjerninger har overveldet hodet mitt, men mangfoldet av Din barmhjertighet er makeløs, og din godhets barmhjertighet uten ondskap er usigelig, og det er ingen synd for å overvinne Din kjærlighet til mennesker. For dette, mest fantastiske konge, uten ondskap, Herre, gjør din barmhjertighet mot meg, synderen viser meg kraften i din godhet, vis meg din barmhjertighets styrke til de utholdende og mottar meg, synderen, den som kommer tilbake, mottar meg som du har mottatt den tapte sønnen, tyven og skjøgen. Ta imot meg, han som feilaktig overbelastet deg med ditt ord og din handling og din begjærløse måte og din tåpelige tanke. Og som du tok imot de som kom i ellevte time, som ikke gjorde noe verdiløst, så motta meg, synderen at jeg har syndet så mye, og jeg har besmittet og avskyr din Hellige Ånd, og jeg har blitt sint Din kjærlige barmhjertighet, med gjerninger, ord og tanke, natt og dag, åpent og hemmelig, villig og uvillig. Og jeg vet at du vil legge mine synder foran meg på samme måte som jeg begikk dem, og du vil spørre meg om hva jeg bevisst gjorde, uten tilgivelse. Men, Herre, ikke irettesette meg med din rettferdige dom, eller med din vrede eller med din vrede for å straffe meg. Vær nådig med meg, Herre, for jeg er ikke bare hjelpeløs, men jeg er din bygning. For du, Herre, har styrket din frykt mot meg, men jeg har gjort ondt foran deg. Jeg har gjort deg urett, men jeg ber deg om ikke å dømme med din tjener. For hvis du vil søke ugjerning, Herre, Herre, hvem skal stå foran deg? At jeg er syndens dyp og ikke er verdig, ikke engang i stand til å søke og se opp til himmelens høyder, på grunn av mengden av mine utallige synder som alle onde ting og djevelsk fantasi og håndverk, all ondskap i helvete, formaninger for synd, kjærtegn og utallige andre lidenskaper var ikke fraværende fra meg. For hvilke synder har jeg ikke besmittet? Hvilken ondskap har jeg ikke blitt fanget av? Jeg begikk all synd, all den utilgivelige gleden jeg slapp inn i sjelen min. Jeg har blitt uverdig foran deg, min Gud, og foran mennesker. Hvem skal reise meg opp, han som har falt i så mange onde synder? Herre, min Gud, jeg stoler på deg. Måtte det være håp om frelse for meg, for å overvinne Din kjærlighet til mennesker mange av mine misgjerninger, være min Frelser og, i henhold til dine barmhjertighet og barmhjertighet, svekke, forlate, tilgi alt det jeg har gjort deg urett mot som min sjel har blitt fylt med mange onde, og jeg har ikke håp om frelse i meg. Ha barmhjertighet med meg, o Gud, i henhold til din store barmhjertighet, og belønn meg ikke for mine gjerninger, men vend meg tilbake, støtt meg, befri sjelen min fra det onde som har vokst i det og fra dets forferdelige kvaler. Ha barmhjertighet med meg for Din barmhjertighet, slik at der hvor synden har multiplisert, må din nåde florerer, og prise og ære deg i alle dager i mitt liv. At du er Gud for de som omvender seg og Frelser for dem som synder og forherliger deg, sammen med din Fader i begynnelsen og det aller helligste og det gode og livet til din Skaperånd, nå og for alltid og alltid. Amen. & # 8221

Johannes av Damaskus femte bønn:

Mesterherre, Jesus Kristus, vår Gud, som alene har makt til å tilgi menneskers synder, som en god og kjærlig mann, overse alle mine feil bevisst og ubevisst og gi meg rett til å dele uten fordømmelse med det guddommelige , de mest glorifiserte, de mest rene og av livene dine Makers Mysteries, ikke for fordømmelse, eller for tillegg av synder, men for renselse og helliggjørelse og for erverv av liv og rike som vil være, for mur og hjelp, for utvisning av motstandere og tap av mine feil for mange om at du er barmhjertighet og barmhjertighet og kjærlighet til mennesker og for deg opphøyer vi herlighet, sammen med Faderen og Den Hellige Ånd, nå og for alltid og alltid. Amen. & # 8221

Den sjette bønnen til Basil den store:

& # 8222Jeg vet, Herre, at jeg uverdig deler med Din reneste kropp og ditt dyrebare blod, og jeg er skyldig og fordømmer meg selv jeg spiser og drikker, uten at jeg på riktig måte kan innse Din kropp og blod, Kristus, mitt Gud. Men jeg våger meg etter din barmhjertighet og nærmer meg deg, han som sa: "Den som spiser kroppen min og drikker mitt blod i meg, forblir i meg og jeg i ham." Så ha barmhjertighet med meg, o Herre, og ikke straffe meg, synderen, men gjør med meg i henhold til din barmhjertighet. Og måtte Dine hellige mysterier være for meg for helbredelse og renselse, for opplysning og vakt, for frelse og helliggjørelse av sjel og kropp, for utvisning av all villfarelse, onde gjerninger og djevelsk arbeid, som arbeides med tanke i mine lemmer ., til frimodighet og kjærlighet til deg, til korreksjon og styrking av livet, til mangfoldiggjøring av den gode gjerning og fullkommenhet, til oppfyllelsen av budene og til fellesskapet med Den Hellige Ånd, som snacks for evig liv og for velkommen svar på din fryktelige trone, og ikke å krangle eller fordømme. Amen. & # 8221

Den syvende bønnen til St. Simeon den nye teologen:

Fra de urene lepper, fra det urene hjertet, fra den urene tungen, fra den skitne sjelen, ta imot min bønn, min Kristus, og fjern hverken ordene, vanene eller skamløsheten, gi meg frimodig det jeg vil , min Kristus, og lær meg kraftigere hva jeg skal gjøre og snakke. Jeg tok mer feil enn skjøgen som, da han fant ut hvor du bor, kjøpte myrra, frimodig kom for å salve dine føtter, av min Herre Kristus og min Gud. Hvordan du, når du nærmet deg fra hjertet, ikke avviste det, ikke avsky meg heller, Ord, men gi meg å holde og kysse føttene dine og med en kilde med tårer, som med en pris på havmyrra, frimodig å salve dem. Vask meg med tårene, rens meg med dem, Words. Tilgi mine feil og gi meg rettelse. Du kjenner mengden av mine onde, du kjenner sårene mine, og du ser sårene mine, men du kjenner også min tro, du ser min vilje og du hører mine sukk. Skjul ikke min dråpe, Herre, min Gud, min Skaper og Forløser, verken tåredråpen eller dråpen av noen del. Det jeg ikke har sett, er kjent med dine øyne, og det som ikke er gjort av meg, er skrevet i din bok. Se min ydmykhet, se hvor hard jeg er og tilgi alle mine synder, alle av Gud, slik at jeg med et rent hjerte, en skremt tanke og en ydmyk sjel kan dele med dine mest rene og helligste mysterier, som han Gudgoder seg selv og alle som spiser og drikker av dem med et rent hjerte, kommer til liv, som Du sa, Min herre: "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod i meg, forblir i meg og jeg i ham." Min herres og Guds ord er ganske sant, at den som deltar i de guddommelige og guddommelige gaver, ikke er alene, men med deg, min Kristus, den som er av det tre-skinnende lyset, som opplyser verden. Så, for ikke å bli igjen alene, uten deg, livgiveren, mitt pust, mitt liv, min glede, verdens frelse, for dette nærmet jeg deg, som du ser, med tårer og en ydmyk sjel. Jeg ber om at jeg må bli befriet fra mine misgjerninger, og at jeg kan få del i fordømmelsen av ditt liv og i din rettferdighet; bedragerske bedragere som finner meg langt fra din nåde og bedrar meg, borte fra dine guddommelige ord. Av denne grunn faller jeg for deg og roper varmt til deg: Som den tapte sønnen og skjøgen, som kom til deg, mottok du, så tar jeg imot utukteren og den urene, barmhjertige, som kommer med en ydmyk sjel nå for å Du. Jeg vet, Frelser, at ingen andre som meg har gjort deg urett, og heller ikke gjort de handlingene jeg har gjort. Men jeg vet også at størrelsen på mine feil og mengden av mine synder ikke overvelder min store tålmodighet fra min Gud, eller hans høye kjærlighet til mennesker, men renser dem som omvender seg hett, med barmhjertighetens barmhjertighet og opplyser dem og forener seg dem med lys, deltakere i Din Guddom som gjør dem uten misunnelse og ting som er fremmed for engelske og menneskelige tanker, du snakker til dem mange ganger, så vel som til noen av dine sanne venner. De gjør meg modig, de gir meg vinger, min Kristus, og setter mitt håp i dine mange gode gjerninger mot oss, jublende og skjelvende, med ilden jeg deler det tørre gresset som meg, og - fremmed mirakel! - Jeg kjøler meg ned uforbrent, som den gamle ilden som, mens den ble tent, ikke brant. For dette, med en takknemlig tanke og et takknemlig hjerte, med de takknemlige lemmer i min sjel og kropp, tilbeder og opphøyer jeg deg og forherliger deg, min Gud, Han som virkelig er velsignet, nå og for alltid. Amen. & # 8221

Johannes Chrysostomos åttende bønn:

& # 8222Gud, gå ned i vekt, slipp taket, tilgi meg alle feilene jeg har gjort galt mot deg, eller ved ord, eller ved handling, eller ved tanke, villig eller uvillig, bevisst eller uvitende, tilgi dem alle som en god og kjærlig mennesker. Og, for dine mest hellige mors bønner, dine tjenere engler, de hellige krefter og alle de hellige, som har gledet deg for alltid, vær så snill at jeg uten fordømmelse kan motta ditt hellige og reneste legeme og ditt kjære blod, og om kroppen og for å rense tankene mine om de onde. At ditt er riket og kraften og herligheten til Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd nå og for alltid og alltid. Amen. & # 8221

Johannes Chrysostomos niende bønn:

& # 8222Jeg er ikke verdig, Herre Herre, å gå inn under min sjel, men siden du, som en elsker av mennesker, ønsker å leve i meg, vågalt, nærmer du deg meg. Befal meg, og jeg vil åpne dørene som du selv har bygd og gå inn med din kjærlighet til mennesker, som du alltid har. Kom inn og lys opp mitt mørke sinn. Og jeg tror at du vil gjøre dette, at du ikke har fjernet horen som kom til deg med tårer, og du har ikke drevet bort den angrende tolleren, eller du har drevet ut tyven som kjente ditt rike, forfølgeren Paul som angret , du forlot ham ikke som han var, men du ordinerte alle som kom til deg med anger i selskap med dine venner, den som alene er velsignet, alltid, nå og for alltid og alltid. Amen. & # 8221

Johannes Chrysostomos tiende bønn:

Herre Jesus Kristus, min Gud, svekk, forlat, ha barmhjertighet med meg og tilgi meg, min synder, din tjeners uverdige og uverdige, mitt syndefall, min dårskap og mine feil, alt det jeg har syndet mot deg fra min ungdom. til i dag og i dag, enten det er med kunnskap, eller med uvitenhet, med ord, eller med handling, eller med tanke, eller i tanke, med mine vaner og alle mine sanser. Og, for bønner fra den uskyldige som fødte deg, den salige og evige jomfru Maria, din mor, mitt eneste uovertrufne og beskyttende og forløsende håp, gir meg rett til, uten fordømmelse, å dele dem med den aller helligste, din udødelige , livgivende og skremmende mysterier, til syndernes forlatelse og til evig liv, til helliggjørelse, til opplysning, til styrke, til helbredelse og til sjelen og kroppens helse og til fullstendig sletting og tap av tanker, tanker og mine vaner med de onde og nattesynene til de listige og mørkes ånder. At din er riket og kraften, æren, æren og tilbedelsen, med Faderen og Den hellige ånd, nå og for alltid og alltid. Amen. & # 8221


En 5-minutters bønn for å si hver dag når du tar en pause. Hvis du sier det med all din kjærlighet og all din styrke, vil du se store mirakler! Ikke glem å takke Gud på slutten!

La oss be kort og ofte når aktivitetsplanen vår er overfylt. Og Gud, når vi ser vår bestrebelse, vår kjærlighet til den lille bønnen på fem minutter, vil beholde hans nåde over oss så lenge vi er opptatt.
Hvordan råder du folk som har en travel timeplan til å be: skole, høyskole, arbeid?

Kort og hyppig. Det er det. Når? Har du ikke tid? Vi har alle tid til å gå ut å spise. Vel, før du spiser: fem minutter, fem minutter. Tro meg, selv bønnen du sier, vår Fader før måltidet, men hva er vanskelig å tilføre himmelske konger til det? Møt sammen og gjør det som en tilbedelse til Herren: Himmelsk konge, Trøsteren ...

Si det med all din kjærlighet og styrke, vel vitende om at du ikke har mye tid til å be, takke Herren for at du har spist, og mens du takker Herren, si og tenk: Herre, jeg mister hele dagen i ørkenen, og nå gir du meg mat, du gir meg alt det gode. Gode ​​tanker, bønn.

Etter det reiste du deg, takk ham. Du har fem minutter igjen, ikke løp! Hvorfor løper vi? Hvor løper vi? Våkn opp fem minutter om dagen, hvis du fortsatt har en Psalter ved bordet, hvor du kan lese en salme. Vel, ikke sant? Hvor er? Jeg tror i Lavsaicon er det et eksempel på bonden som pløyet og hadde salmene på slutten av furen, og da han kom dit, leste han en salme og igjen og igjen og igjen.

Forstå, det er omtrent vår tilstand. Det tar ikke lang tid hvis vi har en travel timeplan. Og Gud, når vi ser vår bestrebelse, vår kjærlighet til den lille bønnen på fem minutter, vil beholde hans nåde over oss så lenge vi er opptatt.

Ingenting kan overvinne bønnens kraft

La oss ydmyke oss selv for ham, og dermed trekke Herren til oss. Bønnens kraft er stor, kraftig og dyrebar for Gud.
La oss holde ut i inderlige bønner, ydmyke oss selv for ham og dermed trekke Herren til oss. Bønnens kraft er stor og dyrebar for Gud. Bønnens kraft har slukket ildkraften, løvens munn har låst dem, fiendenes vrede har beseiret den, kriger har roet seg, kamper har opphørt, kraften har avtatt, djevlene har drevet, himmelens porter har åpnet seg , dødens bånd har spredt dem, sykdommer han helbredet dem, han plaget dem, han drev sine fiender ut, han styrket rystede byer, han fjernet de plagene og sårene som ble sendt ovenfra, og til slutt ødela han alle deres forskjellige grusomheter og farer . Disse og mange flere gjorde bønnens kraft.

Sterk bønn i fristelsens tid

Herre, Herre, Han som lot djevelen friste våre forfedre Adam og Eva i himmelen til å prøve sin lydighet og lydighet Den som også lot djevelen friste med frykt og store lidelser den rette Job, din tjener, slik at hans dyder og troen på deg kan være enda tydeligere

Han som har tillatt Satan å nærme seg med fristelse til Din Sønn selv, for å lokke og lokke ham med denne verdens begjær og forfengeligheter, slik at denne forbannede ånd, beseiret og skamfull, kan høre fra verdens Frelsers munn ordene: “Min rygg, satan, for det er skrevet: Du skal tilbe Herren din Gud, og ham skal du bare tjene. Han som har gitt dine rettferdige og hellige alle tider med fristelser og stor tvil, slik at han gjennom dem kan komme ut og forbli enda sterkere i tro, i håp, i kjærlighet og i lydighet mot deg.

Selv, den allmektige og mest gode mester, hjelper meg i dette vanskelige øyeblikket, når Satans ånd forstyrrer mitt sinn med tvil og impulser, og når listige bedrag forstyrrer mitt hjerte og sjel.

Vis meg, barmhjertige, sannheten og din rette vei, slik at jeg, når jeg overvinner djevelens nåværende anordninger, kan glede meg over ordene til din apostel Jakob, som sier: “Salig er mannen som tåler fristelse, for ta den livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham ”.

Gi meg, min Herre, et rent hjerte og en sterk tro, slik at jeg i disse øyeblikkene kan synge sammen med profeten din David: “Herre, hvor mange har mangedoblet mine problemer! Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse i hans Gud. Og du, Herre, er min støttespiller, min herlighet og den som hever pannen min! Med stemmen min til Herren gråt jeg og hørte meg fra hans hellige fjell! Herrens frelse er med deg, og din velsignelse er over hele ditt folk. ”


Stor bønn til ditt livs skytsengel! Si det raskt, slik at det alltid er ved skulderen din

Bønnens kanon til menneskelivets skytsengel
“Ære til deg, vår Gud, ære til deg.

Himmelske konge, Trøsteren, sannhetens ånd, som er overalt og oppfyller dem alle, godhetskasserer og livgiver, kom og bo i oss og rens oss fra all besmittelse og frelse, o gode, våre sjeler.

Hellige Gud, hellige sterke, hellige udødelige, miskunn deg over oss (tre ganger).

Ære til Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd og nå og for alltid og alltid. Amen.

Hellige treenighet, ha barmhjertighet med oss. Gud, rens våre synder. Herre, tilgi våre misgjerninger. Hellige, søk og helbred våre skrøpeligheter, for ditt navns skyld.

Gud være barmhjertig (tre ganger), herlighet ..., og nå ...

Vår Fader, som er i himmelen, helliget være ditt navn. Ditt rike kommer. Din vilje skal skje på jorden, som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss våre overtredelser slik vi tilgir dem som bryter mot oss. Og led oss ​​ikke inn i fristelse, men befri oss fra det onde. For våre hellige fedres bønner, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, miskunn deg over oss. Amen

Laget av John the Monk

Sang 1: Den åttende stemmen:

Irmos: Vann som passerer som land ...

Vers: Hellig engel, vokter av mitt liv, be til Kristus Gud for meg, synderen.

På deg, min sjels vokter, mitt søvnløse, nyttige og rettferdige, som jeg har skaffet meg fra Gud, jeg roser deg, guddommelige Guds engel, den allmektige.

Når du vil at alle mennesker skal bli frelst, Ord, har du gjort de hellige englene rettferdige og opplyste hersker over mennesker, som styrer oss i din frykt.

De noaptea cea întunecată fiind cu­prins și cu negura cea deasă a pati­milor fiind aco­perit, cu lumina pocă­in­ței luminează-mă, în­drep­tătorule, fo­lo­sitorule și păzitorule al meu.

Potop cu tină și întuneric de gânduri rușinoase întru mine izvorăsc, des­părțind de la Dumnezeu mintea mea, pe care usucă-le, ajutătorul meu.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Tu ești, Stăpână, liniștea și adăpos­ti­rea ce­lor învăluiți în marea păca­telor. Pentru a­ceasta alerg către a ta adă­postire, fiind în­văluit cu viforul a multe feluri de patimi.

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc…

Ființă am din amestecătură de pă­mânt, de tină și de țărână, pentru aceasta de pământ m-am lipit. Ci, o, folosito­rul meu, îndreptătorul și izbă­vi­torul meu, întoarce pofta mea către cele cerești.

Ziua și noaptea cu faptele mele cele rele te amăgesc, te mâhnesc și te în­tărât dar, te rog, nu sta departe de mine, ci ajută-mă spre a mă îndrepta.

Supus sunt grijii și mâhnirii, că ne­po­căit și neîndreptat petrec. Pentru aceas­ta dăruiește-mi să mă pocăiesc cu adevărat și să te bucur pe tine, păzitorul meu.

Cel ce vezi fața cea de nevăzut a lui Dum­nezeu, Care șade în ceruri și se uită pe pământ cu gândul și-l face pe el de se cutre­mură, pe Acela roagă-L să mă mântuiască, sfinte îngere.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Minte, cuget și cuvânt, harul lui Dumnezeu am luat, ca, pe Stăpânul cu­noscând, cu fapte bune să-L cinstesc iar eu, cu patimile ocă­rând ha­rul, pe Stă­pânul am defăimat, stă­până, miluiește-mă.

Sedealna, glasul al 4-lea:
Podobie: Cel ce Te-ai înălțat…

Păzitorul sufletului și al trupului meu, cel ales mie de la Dumnezeu, dum­ne­zeiescule înger, urmând lui Dumne­zeu, treci cu vederea, preasfinte, toate greșelile sufle­tului meu celui ticălos și mă izbăvește de cursele cele de multe feluri ale înșelătorului și fă milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea iertare la judecată.

Irmos: Tu ești tăria mea, Doamne, Tu ești bucuria mea…

Neaducându-mi aminte, Mântuito­ru­le, de înfricoșătoarea judecată, la ca­re am să stau înainte și să dau răs­puns pentru tot lucrul și cuvântul, nici gândindu-mă la moar­tea cea fără de veste, sunt neîndreptat dar tu, îndrep­tătorul meu, nu mă lăsa pe mine.

Cu dinadinsul toată răutatea am pli­nit din tinerețe și n-am încetat a te amă­rî pe tine, apărătorul meu, prin cu­vinte și prin fapte fără de lege nu te mâ­nia, dar, ci mai așteaptă, înțe­lep­țindu-mă, luminându-mă și întărindu-mă.

Urmând îndelung-răbdării Cuvân­tului lui Dumnezeu, Care a venit să cheme pe toți păcătoșii la pocăință și așteaptă îndreptare de bunăvoie și nu silește, și tu, îndreptătorul meu, spre mine cu îndelungă-răbdare petreci.

Departe de la Dumnezeu păcatul m-a le­pădat pe mine, netrebnicul rob dar Stăpânul meu, Iisus, m-a primit cu milostivire și m-a făcut al Său iar eu, lepădând atâta har al Lui, te mâhnesc încă pe tine, îngerul lui Dumnezeu.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Cu adevărat Domnul S-a făcut Îm­părat, cu împărăție care nu cade, și, pre­cum psalmistul grăiește, S-a îm­bră­­cat din tine, Maica lui Dumnezeu, întru preafrumoasă podoabă, în trup sfânt, cu care a luat moarte și a surpat împărăția ei.

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta…

Pe tine păzitor câștigându-te, îm­preună petrecător și împreună vorbi­tor, sfinte îngere, păzindu-mă, cu mi­ne că­lătorind, împreună locuind și ce­le de mân­tuire înainte pururea punându-le, ce iertare voi lua, necu­noscător fiind?

Cu multă îndrăznire stând înaintea tronului Atotstăpânitorului și împreună dăn­țuind, la Împăratul făpturii roagă-te, aju­tă­torul meu, să-mi dea iertare de răutățile mele cele multe.

Muncile și chinurile care mă aș­teaptă mai înainte văzându-le și de îm­pietrirea, nebunia și orbirea mea făcându-ți-se milă, suspini și te tângu­iești și te întristezi, fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu.

Nici într-un ceas, nici într-o clipă sau și mai puțin decât aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul și făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine și să te veselești și să salți, fiind eu pururea stricat cu păcatele.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Prunc nou S-a arătat, Cel necuprins cu mintea, din tine ceea ce ești cu totul fără prihană, Cel ce a pus pă­durile cu hotar și munții cu așeză­mân­tul cunoștinței Cel ce numără mulți­mea stelelor și picăturile de rouă și schimbă suflările vânturilor.

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul…

Păzindu-mă și oștindu-te împrejurul meu și întorcând înapoi pornirile dia­vo­lilor și năvălirile lor cele în chipu­rile fiarelor, nu înceta, păzitorul meu, pururea a le depărta de la mine, că pe tine te am cald folositor.

Cel ce ești mir scump și cu bună mi­reasmă, nu te scârbi de întinăciunea mea, nu te depărta de la mine până la sfârșit, ci fii mie păzitor pururea ne­depărtat, că și soarele trecând peste locurile cele întinate nu se întinează.

Pe Cel ce a acoperit cu ape, prin cu­vânt, cele mai de deasupra ale lui, roagă-L, fo­lositorul meu, ca să-mi dea har a izvorî picături de lacrimi, ca prin ace­lea să se curățească inima mea și să vadă pe Dumnezeu.

Netrupește, ca acel ce ești curat și fără de ma­terie, stând înaintea Celui curat și fără de materie și câștigând multă îndrăznire și apro­piere către Dân­sul, pe Acela roagă-L cu dinadinsul să dă­ruiască sufletului meu mântuire.

Înfruntarea și rușinea să acopere fe­țele vrăjmașilor cele întunecate, ru­și­noa­se și întinate, când se va despărți de trup sufletul meu cel smerit, și să-l acoperi, îndreptătorul meu, cu aripile tale cele luminate și preasfinte.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce ești mai sfântă decât sfinții îngeri și mai presus de heruvimi și de serafimi, mintea mea cea târâtoare pe pământ și de cele pământești râvnitoa­re mai presus decât pofta cea pământească și trupească o arată, ridicând-o de la pământ către dragostea ce­rească.

Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus căutând…

Slujitor al lui Dumnezeu și păzito­rul meu cel preaales, petreci pururea îm­preună cu mine, păcătosul, izbă­vin­du-mă de toată facerea de rău a diavolilor dar, te rog, îndreptează-mă la că­rările cele dumnezeiești, silindu-mă spre via­ța cea nestricăcioasă.

Irmos:Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând…

Mulțimile cele întunecate ale tâlha­rilor celor nevăzuți, ce cad împrejur asupra mea, care caută să atragă și să ră­pească sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic, ajutătorul meu.

Când va vrea să mă judece Judecă­torul și Dumnezeul meu și să mă osândească pe mine, cel osândit de con­știința mea, mai înainte de judecata aceea, nu mă uita pe mine, povă­țuito­rul meu.

Avându-mi eu trupul mamă, iar tina tată și țărâna strămoș, prin înrudirea cu acestea, la pământ neîncetat caut ci dă-mi, ajutătorul meu, ca fără frică să mă uit vreodată și în sus la frumusețea cerului.

Ca acela ce ești frumos prin frumu­sețea dulce, plăcut și cu minte strălu­citoare ca soarele, luminat să-mi stai înainte cu veselă față și cu privire lină, când mă vei lua de pe pământ, îndrep­tătorul meu.

Pentru milostivirea milei și pentru multa mulțime a iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acoperământul aripilor tale când voi ieși din trup, pă­zitorul meu, ca să nu văd fețele cele urâte ale diavolilor.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Ceea ce ești poartă cerească și ușă de mân­tuire și scară înțelegătoare, pe care Dumnezeu S-a pogorât și om S-a făcut, cu îndurările tale, Curată, în­vred­nicește-mă de împărăția ceru­rilor pe mine, robul tău.

De șapte ori cuptorul, chinuitorul hal­­deilor, l-a ars nebunește, pentru cin­s­ti­torii de Dumnezeu dar văzându-i pe aceștia mântuiți de o putere mai mare, Făcătorului și Izbăvitorului a strigat: Ti­neri binecuvântați-L, preoți lău­dați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

După Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu folositor, povățuitor, ajutător și apărător, preasfinte îngere. Pentru aceasta nu înceta, te rog, po­vățuindu-mă, îndreptându-mă și învă­țându-mă să fac cele cuviincioase și să-mi luminezi mintea până ce mă vei înfă­țișa mântuit înaintea lui Hristos.

Când se vor pune scaunele și cărțile se vor deschide și Cel vechi de zile va ședea și oamenii vor fi judecați și în­gerii vor sta îna­inte și pământul se va clătina și toate se vor înfricoșa și se vor cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de oameni și mă iz­băvește de gheenă, pe Hristos îmblânzindu-L.

Acum în chip nevăzut mă înconjură, ca niște albine fagurele, urâtorii de Dumnezeu și pierzătorii diavoli, ca niște păsări răpitoare, ca niște vulpi vi­clene și ca niște mâncători de cruzi­me ca păsările cele mâncătoare de stârv, împrejurul meu zboară acope­ră-mă, păzi­to­rul meu, precum își aco­peră vulturul puii săi.

Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să cur­gă ne­în­cetat din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din creștet până în picioare, ca, îmbrăcându-mă în haina pocăinței cea mai albă decât ză­pada, să intru în cămara lui Dum­ne­zeu, pe tine cinstindu-te, apărătorul meu.

Casă lui Hristos fiind inima mea, prin patimi, viață de ființe necuvân­tătoare am urmat. Ci mă întărește, aju­tătorul sufletului meu, curățește viața mea, tămâiaz-o și stro­pește-o cu mi­resme și cu miruri de rugăciuni și de curăție, ca să fie iarăși casă cu bun miros lui Hristos.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Îndreptătorule, păzitorul meu, folo­si­torul și izbăvitorul meu, păzitorul ti­călosului meu suflet, când mă va scu­la din pământ la ju­decată înfricoșă­torul glas al trâmbiței, atunci aproape de mi­ne să stai, blând și vesel, cu nă­dejdea mântuirii depărtând de la mine frica.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Cu nemărginirea bunătății în dar mă mi­luiește, ceea ce ai născut Izvorul mi­los­tivirii, că vrednic de milă sunt, dar nu am ce să-ți aduc ție că bunurile mele nicicum nu-ți tre­buie, ca aceea ce ai zămislit nespus pe Dătă­torul de bine și Mântuitorul lumii, Ceea ce ești plină de dar.

Irmos: Să se înfricoșeze tot auzul…

De-a dreapta sufletului meu celui ti­călos să te văd stând, luminat și blând, pe tine, ajutătorul și folositorul meu, când va ieși din mine cu anevoie su­fletul meu, și iz­gonind pe amarii vrăj­mași, care caută să mă apuce.

Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dum­nezeu, care faci vrerile Lui cele dumne­zeiești, ai multă îndrăznire că­tre Dânsul, sfinte îngere. Pentru aceas­ta, cu căldură roagă-L pentru mine, ca mântuindu-mă prin tine, să te laud folo­sind și acoperământul tău.

În toată viața mea, prin multă de­șertăciune trecând, de sfârșit m-am apro­piat ci te rog, păzitorul meu, fii mie ajutător și apărător ne­biruit, când voi trece vămile judecății.

Greșelile minții mele, rătăcirile, je­fuirile, răutățile și cugetele cele de ru­șine ale gân­durilor celor necurate și spu­rcate nu înceta, ajutătorul meu, a le întoarce în gânduri bune și în cu­gete roditoare de focul umilinței.

Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, bi­ruiește cu milostivirea Ta mulțimea cea nemăsurată a răutăților mele, prin rugăciunile cele dum­nezeiești ale slujitorului Tău cel fără de trup, pe care l-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un Iubitor de oameni.

Toată nădejdea mea de mântuire, du­pă Dumnezeu, spre tine am pus-o, pă­zitorul și purtătorul meu de grijă și apărătorule fă rugăciune neîncetată la Dumnezeu pentru mine, luând împreună rugători și ajutători cetele îngerilor.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Înalță fruntea creștinilor și surpă în­tă­râ­tările păgânilor, Născătoare de Dum­­nezeu, mântuind nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel mare și mult cinstit este lăudat și slăvit cu credință.

Stihirile, ale aceluiași, glasul al 2-lea:
Podobie: Casa Efratului…

Îngerule al lui Dumnezeu, cel ce stai fără mijlocire înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru mine, robul tău.

Ca unul care ai luat tărie de la Dum­ne­zeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperă­mân­tul aripilor tale, a-l aco­peri pe el pururea.

Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor sufletului meu și armă asupra vrăjmașilor mei, de Dum­nezeu cin­stitule înger.

Învrednicește-mă și pe mine să do­bândesc împărăția cea de sus a lui Dum­nezeu, ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi.

Lumină a doua tu ești, după Dum­nezeu, o, păzitorul meu nu înceta a-mi ajuta ca să văd și eu lumina Dum­nezeirii cea în trei străluciri.

Și acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Stăpâna îngerilor și a oamenilor, Năs­că­toare de Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău pentru mi­ne, robul tău.

Rugăciune către sfântul înger păzitor

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.

Slavă…, Și acum…, Doamne, miluiește (de 3 ori). Părinte, binecuvintează, și apolisul.”


„Dacă te rogi dimineaţa, şi simţi frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi” Ce rugăciuni e bine să rostim atunci când ne trezim

Stareţul Amfilohie sfătuia: „Rugăciunea făcută cu stăruinţă, trezvie, pietate, credinţă şi frângerea inimii, este bună şi folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubeşte! Omul, în rugăciune, vorbeşte cu Dumnezeu şi Îi cere bunuri duhovniceşti şi mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit”.

Bătrânul Ieronim zicea: „Nu neglija rugăciunea. Fereşte-te de nepăsare şi indiferenţă. Dacă te rogi dimineaţa, şi simţi frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar, dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut”.

Acelaşi Bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovniceşti, referitor la rugăciune: „Mai întâi roagă-te, asigurându-ţi liniştea. Dacă nu te poţi ruga mult dimineaţa, roagă-te la amiază sau seara, sau mai bine noaptea. Caută un moment de linişte şi te roagă. Roagă-te până plouă, adică până-ţi vin lacrimile. Mulţi sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a obosi. Rugăciunea este dulce”.

Porfirie, Marele Bătrân, zicea despre rugăciune: „Când suntem sub influenţa harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiţi pe pat şi ne pregătim de somn sau ne odihnim”.

***Rugăciunile dimineții***
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi.

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi.

Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne, miluiește (de 12 ori), apoi rugăciunea aceasta:

Din somn sculându-mă, mulțumescu-ți Ție, Preasfântă Treime, că pentru multa bunătate Ta și pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai arătat iubire de oameni, după obicei și, întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și in vecilor vecilor. Amin

Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care, cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi intrare în casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, din inimă curată și cu duh de umilință, să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hrisos, Împăratul și Dumnezeul nostru (cu trei inchinăciuni)!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnzeul mântuirii mele bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua, a Sfântului Macarie cel Mare:

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mân­tu­itorule, și, înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea pă­catelor, ci mă mi­luiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel ce zac în lene grăbind, mă scoa­lă și mă mân­tuiește, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni iar după somnul nopții, să-mi lumi­nezi ziua fără de păcat, Hris­toase Doam­ne, și mă mântuiește.

Rugăciunea a treia, a Sfântului Macarie cel Mare:

Sculându-mă din somn, către Tine, Stă­pâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vre­mea și în tot lucrul. Iz­bă­vește-mă de toa­te lucrurile lumești cele rele și de spo­rirea diavolească izbăvește-mă și mă du întru împă­răția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcă­­torul meu și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele și întru Tine este toa­­tă nă­dejdea mea și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra, a Sfântului Macarie cel Mare:

Doamne, Cel ce cu multa Ta bu­nă­tate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu ade­vărată lumina Ta ca să fac voia Ta cu inimă lu­mi­na­tă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, Atotțiitoru­le, Care primești de la puterile Tale cele ce­rești cântarea Sfintei Treimi, pri­mește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dă­ru­iește ca, în toți anii vieții noas­tre și în tot ceasul, Ție sla­vă să-Ți înăl­țăm: Ta­tălui și Fiului și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin.

Doamne, Atotțiitorule, Dumne­zeul pu­te­rilor și al tuturor trupurilor, Care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești Cel ce is­pitești inimile și ră­runchii și tainele oamenilor le știi cu ade­vărat Lu­mină fără de început și pururea fii­toare, în care nu este mu­tare sau umbră de schimbare Însuți, Îm­părate fără de moar­te, primește ru­găciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele întinate, în acest ceas al nopții, îndrăz­nind pentru mulțimea milelor Tale. Iartă-ne gre­șe­lile ce am greșit înaintea Ta, cu cu­vân­tul, cu fapta, din știință și din ne­știință. Rens oss fra alle besmittelser av kropp og sjel, og gjør oss hjemme for din ærlige og hellige ånd. Og gi oss et våkent og rent hjerte til å tilbringe hele natten i dette livet og vente på den lyse og hellige dagen til den Enbårne av Din Sønn, Herren Gud og vår Frelser Jesus Kristus, når han kommer til jorden med herlighet for å dømme alle og for å betale hver mann i henhold til hans gjerninger. For at vi ikke skal bli funnet liggende og sovende, men våkne og våkne i arbeidet med hans bud, og være klare til å gå inn i gleden og spiskammeret ved hans guddommelige herlighet, hvor er den uopphørlige stemmen til dem som roser deg og den usigelige sødmen av dem som for alltid ser din herlighets usigelige skjønnhet. At du er det sanne lyset, som opplyser og helliggjør alle ting, og hele skapelsen har lovet deg for alltid. Amen.

Vi velsigner deg, den høyeste Gud og barmhjertighetens Herre, Den som alltid gjør med oss ​​store ting og har vanskeligheter med å følge, herliggjort og mest vidunderlig, som ikke har noe tall. Han som ga oss søvn for å hvile våre skrøpeligheter og for å hvile fra kjødets sliter, takket deg for at du ikke mistet oss med våre misgjerninger, men som vanlig viste du deg som en elsker av mennesker og du reiste oss å herliggjøre ditt herredømme. Det er derfor vi ber om din makeløse godhet: opplys tankene våre og løft tankene våre fra lat dovnesøvn og åpne munnen og fyll den med dine roser, slik at vi kan stille synge, rope og alltid bekjenne for deg ., Til Den Enes Gud herliggjort i alle og av alle: til Faderen til den ene uten begynnelse, sammen med din Sønnes enbårne Sønn og til Det Allerhelligste og til det gode og til liv i din Ånd- maker, nå og for alltid. Amen.

Den åttende bønnen til Saint John Chrysostom, i henhold til antall timer om natten og om dagen. For nattetimene:

Herre, ikke frata meg ditt himmelske gode. Gud, befri meg fra evig pine. Gud, hvis jeg tar feil, enten med mitt sinn, eller med tanken min, eller med mitt ord, eller med min gjerning, tilgi meg. Gud, befri meg fra all uvitenhet og glemsel, fra latskap og herdet ufølsomhet. Gud, befri meg fra all fristelse. Gud, opplys mitt hjerte, som har blitt formørket av ond lyst. Herre, jeg tar feil som menneske, og du som en barmhjertig Gud, som ser på min sjeles hjelpeløshet, barmhjertighet med meg. Herre, send din barmhjertighet til min hjelp, så jeg kan prise ditt navn i det aller helligste. Herre, Jesus Kristus, skriv meg, din tjener, i livets bok og gi meg en god slutt. Herre, min Gud, selv om jeg ikke har gjort noe godt for deg, gi meg, i henhold til din nåde, en god start. Herre, dryss hjertet mitt med dugg av din nåde. Herre over himmel og jord, husk meg, din syndige, skamfulle og uverdige tjener i ditt rike. Amen.

Gud, ta imot meg i anger. Gud, ikke forlat meg. Gud, ikke frist meg. Gud, tenk meg godt. Gud, gi meg tårer og minne om død og ydmykelse. Gud, få meg til å tenke på å bekjenne alle mine synder. Gud, gi meg ydmykhet, renhet og lydighet. Gud, gi meg tålmodighet og uovervinnelig vilje og saktmodighet. Herre, plant i meg roten til godhet og din frykt i mitt hjerte. Herre, gi meg rett til å elske deg av hele min sjel og tanke og gjøre din vilje i alle ting. Herre, beskytt meg mot kranglete mennesker, djevler og kjødelige lidenskaper og alle andre upassende ting. Herre, jeg vet at du gjør som du vil, så la det være i meg, synderen, din vilje, at du er velsignet for alltid. Amen.

Den niende bønnen til den hellige engel, livets vokter:

Kristi hellige engel, jeg faller for deg og ber, min hellige vokter, som er gitt meg fra dåpen for å vokte min sjel og min syndige kropp. Og jeg, med min latskap og mine dårlige vaner, har gjort ditt rene lys sint og drevet deg bort fra meg gjennom alt av skam: med løgn, med sladder, med misunnelse, med fordømmelse, med stolthet, med ulydighet, med kjærlighet til brødre og minne om det onde, med kjærlighet til sølv, med hor, med sinne, med kjærlighet, med mat uten metthet, med drukkenskap, med mye prat, med onde og utspekulerte tanker, med vaner de onde og med tenningen mot utukt, med særlig vilje mot all den kroppslige lysten. Å, min dårlige vilje, som selv de målløse skapningene ikke har! Men hvordan kan du lete etter meg eller henvende deg til meg, den urene? Eller med hvilke øyne, Kristi engler, vil du se på meg, han som har viklet meg så sterkt inn i de urenheter? Eller hvordan kan jeg be om tilgivelse for mine bitre, onde og utspekulerte gjerninger, der jeg faller hver dag og natt og hver time? Derfor faller jeg for deg, og jeg ber, min hellige verge, barmhjertighet mot meg, en synder, og vær min hjelper og støttespiller for min onde fiende, med dine hellige bønner, og gjør meg til en del i Guds rike, med alle de hellige, nå og for alltid og alltid. Amen.

Den tiende bønnen til Guds aller hellige mor:

Min aller hellige elskerinne, av Gud Guds mor, med dine hellige og mektige bønner, kjør bort fra meg, din ydmyke og skjemme tjener, fortvilelse, glemsomhet, uvitenhet, uforsiktighet og alle mine urene, onde og blasfemiske tanker. Og fra min mørkt sinn. Og slukk flammene i mine lyster, for jeg er fattig og ond. Og befri meg fra det onde og fra vanære og fra det onde, og befri meg fra alt ondt. Velsignet er du av alle nasjoner, og ditt strålende navn skal bli herliggjort for alltid og alltid. Amen.

En annen bønn til Guds aller hellige mor:

Min kjære keiserinne og mitt håp, Guds mor, de fattiges resepsjonist og fremmede hjelper, de rammes glede, de som rammes, dekker mitt behov, se mine problemer hjelpe meg som en hjelpeløs, mate meg som en fremmed. Du kjenner problemene mine, men slipp den som du vil, for jeg har ingen annen hjelp uten deg, ingen annen rask hjelp, ingen annen god trøst, men bare deg, o Guds mor, for å beskytte meg og dekke meg for alltid og alltid . Amen.

Vi fortjener virkelig å gjøre deg lykkelig, Guds mor, den alltid lykkelige og for uskyldige og vår Guds mor. Hva du er mer ærlig enn kjerubene og mer opphøyet, uten likhet, enn serafene, som, uten fordervelse, på Gud det Ordet du fødte, på deg, den sanne Guds mor, forstørrer vi deg.

Ære ... Og nå ..., Gud være barmhjertig (3 ganger). For bønnene til våre fedres hellige, Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha barmhjertighet med oss. Amen


Bønnen som leses i huset der det er krangel, sjalusi, fiendskap og trøbbel!

Han som også lot djevelen friste med gru og stor lidelse retten til Job, din tjener, slik at hans dyder og tro på deg kan komme tydeligere til uttrykk, Du som lot Satan komme med fristelse til din sønn selv, for å lokke og lokke ham med denne verdens begjær og forfengeligheter, slik at denne forbannede ånd, beseiret og skamfull, kan høre ordene fra verdens Frelser:

"Se, Satan, for det er skrevet: Du skal tilbe Herren din Gud, og bare ham skal du tjene."

Han som har gitt alle dine rettferdige og hellige alle tider med fristelser og stor tvil, slik at han gjennom dem kan komme ut og forbli enda sterkere i tro, i håp, i kjærlighet og i lydighet mot deg. Selv, allmektig og Den mest gode mester, hjelp meg i dette vanskelige øyeblikket, når Satans ånd forstyrrer tankene mine med tvil og impulser, og når listige bedrag forstyrrer mitt hjerte og sjel.

Vis meg, barmhjertige, sannheten og din rette vei, slik at jeg, når jeg overvinner djevelens nåværende anordninger, kan glede meg over ordene til din apostel Jakob, som sier: “Salig er mannen som tåler fristelse, for ta den livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham ”.

Gi meg, min Herre, et rent hjerte og en sterk tro, slik at jeg i disse øyeblikkene kan synge sammen med profeten din David:

“Herre, hvor mange har mangedoblet mine problemer! Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse i hans Gud. Og du, Herre, er min støttespiller, min herlighet og den som hever pannen min! Med stemmen min til Herren gråt jeg og hørte meg fra hans hellige fjell! Herrens frelse er med deg, og din velsignelse er over hele ditt folk. ”


"Presten i landsbyen lærte meg å gjøre tre ting hver dag når jeg reiser hjemmefra" - Tips som virkelig kan forandre livet vårt

En from og veldig gammel bestefar, han var omgitt av mange barnebarn og oldebarn fordi han hadde en stor familie. Den gamle mannen fortalte barnebarna sine mange meningsfulle historier fra livet hans. Barnebarna var veldig begeistret for alle hendelsene bestefaren hadde gjennomgått. På et tidspunkt spurte et av hans eldre barnebarn ham:

- Hvordan klarte du, bestefar, å gå gjennom kriger, gjennom så mange problemer og mangler, og hvordan beholdt du alltid denne selvkontrollen og balansen som du forbløffer oss med nå?

"Vel, kjære meg!" han svarte. Vet at jeg, jeg har alltid vært forsiktig med øynene mine, at alt ondt i verden kommer inn i menneskets hjerte gjennom sansene og spesielt gjennom synet. Da jeg var liten som deg, lærte landsbypresten meg å gjøre tre ting hver dag når jeg reiser hjemmefra:

- Først ser jeg opp på himmelen for å huske at der oppe er det min far som passer på meg, han er det viktigste i livet mitt og all min innsats og evne er rettet mot ham

- for det andre senker jeg øynene til bakken og ser på hvor lite plass jeg trenger for å finne graven min der også

- og for det tredje ser jeg meg rundt på mengden mennesker som har lidd verre enn meg, på alle de syke: ciungi, ologi. blind, døv, stum, trengende eller hjemløs.

På denne måten gikk jeg gjennom alle lidelsene i livet mitt, jeg utholdt dem uten harme, og jeg levde tilfreds og fredelig med hele verden og med den gode Gud.
***

Sterk bønn i fristelsens tid
Herre, Herre, Han som lot djevelen friste våre forfedre Adam og Eva i himmelen til å prøve sin lydighet og lydighet Den som også lot djevelen friste med frykt og store lidelser den rette Job, din tjener, slik at hans dyder og troen på deg kan komme tydeligere til uttrykk.Du som har tillatt Satan å nærme seg med fristelse din egen Sønn, for å lokke og lokke ham med denne verdens begjær og forfengeligheter, fordi, beseiret og skamfull, denne forbannede ånden å høre fra verdens frelsers munn ordene: "Se, Satan, for det står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud, og ham skal du tjene." Han som har gitt alle dine rettferdige og hellige alle tider med fristelser og stor tvil, slik at han gjennom dem kan komme ut og forbli enda sterkere i tro, i håp, i kjærlighet og i lydighet mot deg. Selv, allmektig og Den mest gode mester, hjelp meg i dette vanskelige øyeblikket, når Satans ånd forstyrrer tankene mine med tvil og impulser, og når listige bedrag forstyrrer mitt hjerte og sjel.

Vis meg, barmhjertige, sannheten og din rette vei, slik at jeg, når jeg overvinner djevelens nåværende anordninger, kan glede meg over ordene til din apostel Jakob, som sier: “Salig er mannen som tåler fristelse, for ta den livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham ”.


Video: Сергей Дроздов Синяя птица - Снег и лед